Nyheter

Ändringar i fjärrvärmelagen

1 juni 2017 sker ändringar i fjärrvärmelagen. Med anledning av det görs anpassningar i bilagorna till avtalet för att harmonisera med de nya villkoren i lagen.

2017-04-04 Förändringar i Viasats kanalpaket

Den 4 april kommer Viasats Filmpaket strukturellt förändras för att ge er kunder en bättre upplevelse och filmprodukt. De nuvarande kanalerna Viasat Film Comedy och Viasat Film Family kommer slås samman till en ny förbättrad Viasat Film Family-kanal. Flertalet filmkanaler får utökade sändningstider och kommer sändas dygnet runt. Det innebär att Viasats filmkanaler sänder ytterligare 17 timmar film per dygn, och det totala antalet sändningstimmar ökar från 103 till 120 timmar per dygn. Som en effekt av att Viasat Film Comedy HD utgår, lanseras Viasat Film Hits HD. Se mer om Viasats utbud under respektive kanalsajt; Viasat-Guld paketet, Viasat Film Paketet och Viasat Film & Sport Paketet

Justeringar av abonnerad effekt fjärrvärme

Från 2017 ändras SMHI:s graddagar för Vaggeryds kommun som används för att beräkna abonnerad effekt. Ändringen medför att alla kunder får en lägre beräknad abonnerad effekt. Samtidigt höjs effektavgiften i motsvarande grad, vilket gör att för dig som kund blir det ett nollsummespel. Graddagar visar dygnsmedelstemperaturens avvikelse från en referenstemperatur och används för att skapa en rättvis bedömning av energiförbrukning år för år. SMHI:s ändring av graddagar består i att normalårsperioden som används som referenstemperatur vid beräkning av graddagar har ändrats från tidsperiod 1971 – 2000 till att nu vara åren 1981 – 2010. Mer detaljerad information finns i dokumentet ”Ändring effekttaxa Fördjupning”

Förändringar i Viasats kanalpaket

Förändringar i Viasats kanalpaket Det kommer att ske förändringar i Viasats kanalpaketering som påverkar ditt TV-utbud. Den 28 februari utgår Blue Hustler och den 30 mars utgår Penthouse 1 och Penthouse 2. I samband med förändringen av Viasats kanalpaket förändras inga avgifter för kanalpaketen. Varför sker denna förändring? Genom att ta bort de tidsdelade erotiska kanalerna förbättras filmpaketen och sändningstiderna för filmkanalerna utökas.

Energiskatt 2017

Nya regler angående energiskatter träder i kraft 2017-01-01. Om du berörs som företagare ska du få ett brev av oss.

Mina sidor

Mina sidor - inloggning Du som elnätskund hos oss kan se din elförbrukning klicka här. Användarnamn = 3 första bokstäverna i ditt efternamn + kundnummer (finner du på din faktura) Lösenord = de 4 sista siffrorna i ditt personnummer