2017-06-26

1 Juli höjs energiskatten

Riksdagen har beslutat att hushåll och tjänsteföretag från och med 1 juli ska betala 32,5 öre/kWh i energiskatt.

Skatter står för en stor andel av dagens elenergipris.

Se illustration om fördelningen av ingående kostnadskomponenter för en elkund som förbrukar 20 000 kWh/år (86,9 öre/kWh).

Åtgärden utgör ett första steg i en skatteväxling där fastighetsskatt för vattenproducenter, samt skatt på termisk effekt hos kärnkraftverken, så småningom kommer att sänkas.

Villa 20 000 kWh (86,9 öre/kWh)