2017-06-29

Ändring av taxa från 1 september 2017

Ändringen av fjärrvärmetaxan genomförs 1 september 2017 enl nedanstående tabell. Övriga avtalsvillkor lämnas oförändrade.

Som exempel innebär ändringen för en villakund med årlig energiförbrukning på 20 000 kWh en ökning med 150 kr/år.

Anledningen till taxeändringen är ökade el- och bränslekostnader. Senast taxan ändrades var 1 september 2013.

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansökan om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmlagens § 17-26.