2017-05-16

Ändringar i fjärrvärmelagen

1 juni 2017 sker ändringar i fjärrvärmelagen.

Med anledning av det görs anpassningar i bilagorna till avtalet för att harmonisera med de nya villkoren i lagen.

Uppdaterade avtalsvillkor finn under fliken "Dokument"

Mer information finn i Dokumentet "Nya avtalsvillkor 20170601"