2018-08-01

Ändrade villkor - Anvisat elpris fr o m 1 september

Från och med 1 september ändras villkoren för anvisningspris. Anvisningspriset kommer att baseras på rörligt elpris. Läs mer om våra nya villkor här.

Anvisningspris får du om du inte tecknat något elavtal. Vi rekommenderar att du tecknar avtal med fast eller rörligt pris, så får du bättre villkor.