2019-07-01

Driftstörning på el-leveransen

Driftstörning på elleveransen

09:21

Vaggeryds Energi har driftstörning som berör aboneneter på elnätet runt Åker-Ålaryd-Nyholm.

Felsökning pågår!

10:15

Driftstörningen är lokaliserad till en avgrävd 10kv kabel i området. Driftomläggning av elnätet är påbörjat.

11:04

Kunder som nu är berörda av driftstörningen bor i områden runt följande nätstationer:

Kylås, Liften, Åkroken, Åby och Bylund. Felavhjälpning är påbörjad. 

Alla kunder beräknas ha strömmen åter ca12:15

11:50

Alla kunder förväntas nu åter ha sin ström tillbaka