2017-10-19

Energiskatten flyttas 2018

Energiskatten flyttas 2018

Från 1 januari 2018 flyttar energiskatten från elhandel till elnät på fakturan. Det innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Energiskatten för 2018 blir 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

 Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

 Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

 *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.