2020-05-31

EsportsTV upphör som kanal

Vi har fått besked om att kanalen eSportsTV upphör som kanal 2020-07-01. eSportsTV utgår därmed  ur premiumpaketen Viasat Sport och Viasat Film & Sport 2020-06-30.