2020-02-10

Faktura med vatten/avlopp

Du som fått en faktura med vatten/avlopp

Alla kunder som fått en faktura som innehåller vatten/avlopp, har det tyvärr skrivits dubbla poster på första sidan. Men det är endast med en post i slutsumman. Det betyder att totalsumman stämmer.

 

Fakturafelet berör endast de kunder som fått fakturan i början av februari.