2018-06-27

Ny taxa på fjärrvärme från 1 september

Ny fjärrvärmetaxa från 1 september

Från 1 september 2018 höjs fjärrvärmetaxan med i snitt 7,6%.

På grund av stigande energipriser har våra insatsvaror till fjärrvärmeproduktionen ökat 15-20%. Höjning av fjärrvärmetaxan görs för att klara denna kostnadsökning.

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens § 17-26