2017-05-10

Justeringar av effekt

Från 2017 ändras SMHI:s graddagar för Vaggeryds kommun som används för att beräkna abonnerad effekt.

 Ändringen medför att alla kunder får en lägre beräknad abonnerad effekt. Samtidigt höjs effektavgiften i motsvarande grad, vilket gör att för dig som kund blir det ett nollsummespel.

Graddagar visar dygnsmedelstemperaturens avvikelse från en referenstemperatur och används för att skapa en rättvis bedömning av energiförbrukning år för år. SMHI:s ändring av graddagar består i att normalårsperioden som används som referenstemperatur vid beräkning av graddagar har ändrats från tidsperiod 1971 – 2000 till att nu vara åren 1981 – 2010.

Mer detaljerad information finns i dokumentet ”Ändring effekttaxa Fördjupning”