2019-04-08

Kontroll av fjärrvärmenätet

Nattetid mellan tisdag och fredag genomförs en termografering av fjärrvärmenätet i Skillingaryd och Vaggeryd. Detta utförs för att kontrollera skicket på fjärrvärmenätet som en åtgärd i det förebyggande underhållet. Termisk fotografering innebär att man flyger på 800m höjd med en värmekamera. Värmekamera är ett smart stöd för att kunna utvärdera skicket på fjärrvärmenätet. För boende i Skillingaryd och Vaggeryd kan ett svagt surrande höras från flygplanet.