2018-10-01

Motorsport HD ersätts med Motorvision TV

Den 1 oktober 2018 upphör Motorsport TV och ersätts med Motorvision. Den hamnar på samma kanalplats som Motorsport TV.

Det är programbolaget som äger Motorsport TV som med kort varsel lägger ner kanalen. För er som abonnerar på Motorsport TV kommer kanalen Motorvision in istället. Önskar ni inte fortsätta med Motorvision, vänligen kontakta vår kundservice för att avsluta abonnemanget på kanalen.