2017-02-27

Ny energiskatt 2017

Nya regler angående energiskatter träder i kraft 2017-01-01. Om du berörs som företagare ska du få ett brev av oss, vänligen se nedan;

Förändring energiskatt 2017.pdf

Bakgrunden till förslag;

  • Den administrativa förändringen av industriskatten beror på EU:s statsstödsregler
  • Stödmottagaren (elanvändaren) ska ha direkt kontakt med den stödgivande myndigheten (Skatteverket)
  • Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter

Vill du veta mer vad som gäller för ert företag, kontakta Skatteverket genom att maila till storforetagsregionen@skatteverket.se eller via telefon 010-572 38 00.

Mer information finns att läsa på Skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/nyheter/2016