2018-08-01

Störningar i TV-utsändningen

2018-08-01

Vi har tidigare haft störningar i utsändningen av kodade TV-kanaler. 
Felat ska nu vara åtgärdat för samtliga TV-kunder.

Om du upplevt problem med din TV - för att få fungerande TV-signal i din TV, sätt på TV:n på en kodad kanal (tex TV3) och vänta upp till 10 minuter. 
(Din TV-utrustning ska under denna väntetid tid ta emot felavhjälpande uppgraderingar). 

OBS! Skulle du uppleva kvarstående problem med TV-signalen trots att du provat att ha TV:n påslagen på kodad kanal i mer än 10 minuter, så vänligen kontakta Vaggeryds Energi