2017-04-04

Viasats kanalpaket ändras

Den 4 april kommer Viasats Filmpaket strukturellt förändras för att ge er kunder en bättre upplevelse och filmprodukt.

De nuvarande kanalerna Viasat Film Comedy och Viasat Film Family kommer slås samman till en ny förbättrad Viasat Film Family-kanal. Flertalet filmkanaler får utökade sändningstider och kommer sändas dygnet runt. Det innebär att Viasats filmkanaler sänder ytterligare 17 timmar film per dygn, och det totala antalet sändningstimmar ökar från 103 till 120 timmar per dygn. Som en effekt av att Viasat Film Comedy HD utgår, lanseras Viasat Film Hits HD. Se mer om Viasats utbud under respektive kanalsajt; Viasat-Guld paketet, Viasat Film Paketet och Viasat Film & Sport Paketet