Styrelse

Energibolagsstyrelsen Elverksstyrelsen
Ledamöter Ledamöter
Thomas Mörhed (c) Ordf. Thomas Axelsson (KD) Ordf.
Bo Junefjell (s) Vice Ordf. Bo Junefjell (S) Vice Ordf.
Lennart Magnusson (fp) Werner Andersson (M)
Lars Kinderbäck (kd) Thomas Mörhed (C)
Werner Andersson (m) Mathias Pettersson (L)
Reine Frisk (s) Michel Magnusson (S)
Staffan Rydmarker (s) Claes Nord (SD)
   
Ersättare Ersättare
Bertil Gunnarsson (c) Johnny Wackt (KD)
Michael Anderberg (mp) Bengt Staude (M)
Sven-Olof Ljunggren  (kd) Jonas Rofors (C)
Bengt Staude (m) Robert Gurbin (L)
Håkan Gustavsson(s) Reine Frisk (S)
Patrik Ahlberg (s) Claes Johansson (S)
Michel Magnusson (s) Stig Svensson (SD)