Bredband

Bredband, privat och företag!

Redan i slutet av 1980-talet påbörjade vi förberedelserna för bredband, långt innan begreppet ens var uppfunnet. Under senare delen av 1990-talet föddes tanken på ett stadsnät och 1997 togs den första delen i drift i liten skala. Under 2002 började utbyggnaden ta fart. Vaggeryd och Skillingaryd byggdes samman samtidigt som en förbindelse mot Värnamo Stadsnät upprättades. Idag är nätet utbyggt till samtliga kommunala inrättningar och i stort sett samtliga industriområden i kommunen. Fr.o.m. 2003 byggs nätet även ut till privatpersoner. D.v.s. fiber ända in i vardagsrummet. Från 2006 erbjuder vi även kabel-TV