Elhandel

Avtal eller inte?

Svaret på frågan om avtal eller inte avtal är enkel. Det blir otvivelaktigt, ja, det är fördelaktigt att teckna avtal av något slag. Skälet till det är enkelt. Det blir billigare. För om man vet att vi har dig som kund under en tid framöver, så har vi ett bättre underlag för våra inköp och kan därmed sätta ett lägre pris.

Men hur avtalet ska se ut har vi inget lika givet svar på. Där är det många faktorer som spelar in. Hur ser elpriset ut idag? Kan de väntas gå upp, ligga kvar eller kanske rent av gå ner?

Som privatkund kan du hos oss välja mellan olika avtalsformer.

Fast elpris

Är en produkt för Dig som vill vara säker på Ditt elpris. Fast elpris är ett enkelt och tryggt sätt att handla el på och kräver minsta möjliga engagemang från Dig som kund.

Rörligt elpris

Är en produkt för Dig som är beredd att ta risker. Priset baseras på vårt inköpspris öch följer kursen på elbörsen NordPool, vilket betyder att Du betalar marknadens pris både upp och ner. Du kan alltid byta till fastprisavtal eller mix 50/50 till nästkommande månadsskifte.

Mix 50/50

Är en produkt för Dig som vill ha trygghet men också möjlighet. Hälften av din elanvändning prissätts till ett stabilt Fast elpris och resterande till Rörligt elpris som månadsvis följer prisutvecklingen på elbörsen NordPool.

Anvisningsavtal

Är en produkt som Du får om Du inte gjort ett aktivt avtalsval.