Anslutnings avgift

Prislista och rutiner inom Vaggeryds Elverk

Engångsavgifter säkringskunder inom detaljplanerat område.


Säkring A Avgift exkl. moms, kr Avgifter inkl. moms, kr
16-25 20 000 25 000
35 25 000 31 250
50 32 000 40 000
63 32 000 40 000
80 40 000 50 000
100 40 000 50 000
125 54 000 67 500
160 54 000 67 500
200 74 000 92 500

För anslutningar över 200 A utgår en engångsavgift på 74 000:-
(92 500:-) plus 290:-/A (362:50/A).

Serviskabel ingår i ovanstående priser. Schakt och återfyllning samt kabelrör inom tomt ingår ej.

Uppgår utbyggnadskostnaden till mer än 1,5 gånger normal avgift utgår en förhöjd engångsavgift. Ex. om utbyggnadskostnaden för 35 A uppgår till 40 000 plus moms betalas 25 000 i grundavgift och 40 000 – 25 000 x 1,5 = 40 000 – 37 500 = 2 500 i tilläggsavgift.


Engångsavgifter effektkunder inom detaljplanerat område.

  Avgifter
exkl. moms, kr
Avgifter
inkl. moms, kr
0,4 kV 490:-/kW 612,5:-/kW
10kV 200:-/kW 250:-/kW

Serviskabel ingår i ovanstående priser. Schakt och återfyllnad samt kabelrör inom tomt ingår ej.

Uppgår utbyggnadskostnaden till mer än 1,5 gånger normal avgift utgår en förhöjd engångsavgift.
Flerbostadshus
Vid anslutning av flerbostadshus utgår en engångsavgift efter servissäkringens storlek. Dessutom uttages en avgift 2000:- (2500:-) per mätare utöver fastighetsabonnemanget för att täcka faktiska kostnader för uppsättning, besiktning och administration.