Nättariffer

Varför nätavgift?

Om du har studerat din elräkning lite noggrannt någon gång, så har du sett att den bl.a. upptar posterna elförbrukning och nätavgift. Som båda i stort sett är knutna till mängden förbrukad el under perioden. Anledningen till uppdelningarna är flera. Dels ska du naturligtvis se vad det är du betalar för. Och dels är det så att själva elen och distributionen av el handhas av två olika företag. Elen kan du ju köpa från i stort sett vilket elbolag du vill. Men för distributionen är du av naturliga skäl hänvisad till det företag som driver det lokala nätet- i ditt fall Vaggeryds Elverk. Vårt mål är förstås att ge dig en hög driftsäkerhet i eltillförseln. Därför har vi en i jämförelse med de stora bolagen mycket hög personaltäthet.
Men trots detta lägre nätavgifter.
Lagstadgade myndighetsavgifter fn 57,50 kr/år ingår.

Nättariffer 2017

Mätarsäkring exkl moms inkl moms
  Fast avg kr/år Fast avg kr/år
16 A, lgh 1116 1 395
16 A 2 160 2 700
20 A 3 360 4 200
25 A 4 320 5 400
35 A 5 700 7 125
50 A 8 520 10 350
63 A 10 800 13 050
80 A 14 400 17 550
100 A 19 200 23 550
125 A 24 000 29 400
160 A 33 000 40 200
200 A 41 280 51 600

 

Överföringsavgifter:

Benämning Nät överföringsavgift Inkl moms
Enkeltariff 18,80 23,50

 

Nättariffer 2016:

Mätarsäkring exkl moms inkl moms 
  Fast avg kr/år Fast avg kr/år
16 A, lgh 1 080 1350
16 A 2 100 2 625
20 A 3 300 4 125
25 A 4 200 5 250
35 A 5 520 6 400
50 A 8 280 10 350
63 A 10 440 13 050
80 A 14 040 17 550
100 A 18 840 23 550
125 A 23 520 29 400
160 A 32 160 40 200
200 A 40 080 50 100

 

Överföringsavgifter:

Benämning Nät överföringsavgift Inkl moms
Enkeltariff 18,40 23,00