x
2017-08-25

Grävning på egen tomt

Alla som bor på Alshultsområdet i Skillingaryd skall nu ha fått ett rör släppt i sin tomtgräns.

Gräv gärna så snart som möjligt in ditt rör till din fastighet så att vi kan fortsätta med fiberinstallationerna.

Räcker inte ditt rör eller skyddsband så kan du hämta mer vid depån på Östra Allégatan..