Fjärrvärmepris

Gällande fr.o.m. 2017-09-01

  Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 Taxa 4 Taxa 5
Giltighet 10-30 kW 31-50 kW 51-200 kW 201-400 kW 401 kW ->
Fast avgift     7000 kr 20000 kr 30000 kr
Effektavgift
kr/kW
300 262 220 178 178
Energiavgift
kr/kWh
0,59 0,57 0,48 0,45 0,44
Flödesavgift
kr/kbm
    2,00 2,00 2,00


Mervärdesskatt, f.n.v 25%, tillkommer på ovanstående priser.

Debitering och debiteringseffekter:

  • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften.
  • Effektavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av ansluten maximal effekt eller om förändringar i effektuttaget väntas ske, en preliminär effekt i samråd med kunden. Lägsta ab-effekt som faktureras är 10 kw.
  • Energiavgift och flödesavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi
  • Under uppförandet av ny byggnad tillämpas särskild taxa, BYGGVÄRME på 0,87kr/kWh. Vid BYGGVÄRME erläggs enbart löpande energiavgift. Efter slutbesiktning och gjort ägarbyte övergår avtalet till ett ordinarie tillsvidareabonnemang.

Information om vad som styr fjärrvärmepriset samt jämförelsepriser finns under fliken "Dokument".

Även gällande avtalsvillkor finns under fliken "Dokument".