Svenska regeringen har beslutat om elpriskompensation. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/nu-ar-elpriskompensationen-pa-plats/

 

Elpriskompensationen gäller för december, januari och februari månad.

 

Det är vi som elnätsbolag som kommer att förmedla elpriskompensationen via ett avdrag på din elnätsfaktura. Det kommer alltså inte vara möjligt att få ersättningen utbetald i pengar.

Vi kommer att kompensera våra kunder på fakturorna som skickas ut i maj månad.

Kompensationen regleras automatisk ut mot kund utifrån den kompensationstrappa som regeringen presenterat. De kunder som är berättigade till en högre kompensation än totalbeloppet på fakturan i maj kommer fortsätta kompenseras på nästkommande månadsfaktura tills beloppet är kompenserat.

Stödet är riktat till hushåll och du behöver inte ansöka om bidraget.

 

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2000 kWh per månad, där taket ligger.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700-899 100
900-999 200
1000-1099 300
1100-1199 400
1200-1299 500
1300-1399 700
1400-1499 900
1500-1599 1100
1600-1699 1300
1700-1799 1500
1800-1899 1700
1900-1999 1900
över 2000 2000