Från 1 september 2019 höjs fjärrvärmetaxan med i snitt 3,3%.

På grund av stigande energipriser har våra insatsvaror till fjärrvärmeproduktionen ökat 15-20%. Höjning av fjärrvärmetaxan görs för att delvis kompensera denna kostnadsökning.

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens § 17-26