Från och med 1 januari 2023 justeras elnätstaxan.

Läs mer här!