Från och med 1 januari 2021 höjs elnätstaxan med 4%