2020-07-01 upphör Viasats största kanalpaket Viasat Guld.

Kanalbolaget som äger Viasats varumärken har beslutat att lägga ner Viasat Guld paketet den 1 juli 2020.

Vad händer om jag har ett abonnemang på Viasat Guld?

Befintliga kunder som har ett pågående abonnemang på Viasat Guld, kommer den 1 juli att automatiskt flyttas över till Visat Film & Sport-paketet som för närvarande kostar 219 kr/månad. Ordinarie pris på Viasat Film & Sport-paketet är 469 kr/månad.  Om du har bindningstid kvar på ditt gamla Guld-paket överförs den till ditt nya Film & Sport-paket.

Hur gör jag om jag INTE vill ha Viasat Film & Sport istället för Viasat Guld?

Kunder som INTE vill flyttas över till Viasat Film & Sport-paketet har rätt att säga upp sitt ursprungliga abonnemang. Kontakta i så fall vår kundtjänst på telefon 0393 67 86 30 eller hör av dig via vårt Kontaktformulär senast 1 juli.

Vilka kanaler kan jag se efter den 1 juli?

Viasat Film & Sport som automatiskt ersätter Viasat Guld innehåller inte alla de kanaler som ingick i ditt ursprungliga Guld-paket. Om du vill se fler kanaler än de du får via ditt nya Viasat Film & Sport-paket, så kan du själv enkelt lägga till ytterligare kanalpaket. De flesta tilläggspaketen har kort bindningstid, vilket medför att du kan aktivera dem när som helst och sedan ta bort dem igen med en kalendermånads varsel. Enklast hanterar du ditt kanalutbud genom att logga in på TV-portalen, eller kontakta vår kundtjänst per telefon 0393 - 67 86 30 eller hör av dig via vårt kontaktformulär, så hjälper vi dig gärna! Längre ner på denna sida visar vi exempel på olika kanalpaket som innehåller samma eller liknande kanaler som du tidigare haft tillgång till via ditt abonnemang på Guld-paketet.

 

Viasat Guld upphör 1 juli 2020

2020-07-01 upphör Viasats största kanalpaket Viasat Guld. Kanalbolaget som äger Viasats varumärken har beslutat att lägga ner Viasat Guld. Befintliga kunder som har ett pågående abonnemang på Viasat Guld, kommer den 1 juli att automatiskt flyttas över till Visat Film & Sport-paketet, se nedan.

Viasat Guld-kunder får Viasat Film & Sport istället

Befintliga kunder som har ett pågående abonnemang på Viasat Guld, kommer den 1 juli att automatiskt flyttas över till Visat Film & Sport-paketet som för närvarande kostar 219 kr/månad. Ordinarie pris på Viasat Film & Sport-paketet är 469 kr/månad. Priset på Viasat Film & Sport är tillfälligt sänkt på grund av att det just nu visas ett begränsad utbud av livesport orsakat av pågående Corona-pandemi. Om du har bindningstid kvar på ditt gamla Guld-paket överförs den till ditt nya Film & Sport-paket.

OBS! Kunder som INTE vill bli överflyttade till Viasat Film & Sport-paketet har rätt att säga upp sitt ursprungliga abonnemang. Kontakta i så fall vår kundtjänst på telefon 0393- 67 86 30 eller hör av dig via vårt Kontaktformulär senast 1 juli!