Elmätarbyte

Vi Byter Din Elmätare.3

Din Elmätare kommer att bytas ut

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, vilka kompletterades med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober i år. De nya funktionskraven innebär att din elmätare kommer att bytas ut av ditt elnätsföretag. Bytet ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Varför ska elmätarna bytas ut och vad innebär bytet för dig som konsument?

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för konsumenter som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:

 • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.

 • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat. Om kunden vill aktivera eller avaktivera gränssnittet ansvarar nätföretaget för att det hanteras inom en arbetsdag. Syftet med kundgränssnittet är b. la att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.

 • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.

 • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter. Syftet är att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.

 • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretagen vid utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.

 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget att stänga av strömmen i samband med kundflytt, vilket gör att flera kunder kommer att välja elavtal vid flytt.

Vill du läsa mer om de nya funktionskraven?

Om du är intresserad av att lära dig mer om de nya funktionskraven hittar du information på Energimarknadsinspektionens

Klicka här för att komma till Energimarknadsinspektionen rapport

Hur går ett mätarbyte till?

Du får först ett brev av oss där vi informerar dig om när vi planerar att genomföra bytet av din mätare. När det blir din tur för mätarbyte kommer vi att göra följande moment:

 1. Vi kommer att bryta inkommande ström till fastigheten
 2. Montera ner den gamla mätaren
 3. Monterar upp den nya mätaren
 4. Slå på strömmen till fastigheten
 5. Avslutningsvis mätning, funktionstest, dokumentation samt märkning av upp ny mätare
Hur lång tid tar ett byte?

Arbetet tar totalt ca 30 minuter varav du som kund kommer att vara utan ström ca 10-20 minuter.

Vad händer om strömmen är på vid bytet?

Fastigheten kommer då att bli strömlös precis som vid ett naturligt strömavbrott.

Måste jag vara hemma?

Om din mätare är åtkomlig, t.ex. placerad utomhus eller i mätarrum behöver du inte vara hemma. I annat fall måste överenskommelse ske om lämplig tidpunkt för mätarbytet.

Bor du i lägenhet sitter elmätaren oftast i din trappuppgång eller källaren. Det innebär att ingen behöver vara hemma när vi kommer och byter din elmätare. Samma sak gäller om du är villaägare och mätaren sitter åtkomligt utvändigt på fasaden.

Sitter elmätaren inne i din fastighet/lägenhet kommer du att få ett brev med tid och datum för bytet. Denna tid kan ändras men vi är tacksamma om du kan hjälpa oss att komma in i lägenheten under den bokade tiden.

Vad kostar ett mätarbyte

Mätarbytet kostar inte dig som kund något utan det ingår i din nätavgift.

Måste man byta mätaren?

Ja, alla elmätare kommer att bytas ut för att uppfylla de nya kraven

Hur funkar det med elmätarbyte under Corona?

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning. Om din mätare sitter utomhus i fasadskåp eller i en tillgänglig elcentral behöver du inte vara hemma. Då kan vi göra bytet utan någon personlig kontakt.
Sitter din mätare däremot inomhus behöver du vara hemma för att släppa in oss. I dessa fall följer vi folkhälsomyndighetens riktlinjer vilket innebär att vi:
- Bara är i tjänst om vi är helt friska (inga förkylningssymptom sedan minst 48 timmar)
- Är noggranna med handhygienen och använder handsprit vid kundbesök
- Inte tar i hand
- Håller avstånd till dig

Detta kan du göra
- Boka om besöket om du eller någon i ditt hushåll har förkylningssymptom eller har haft det de senaste 48 timmarna
- Håll avstånd

Tillhör du riskgrupp och har frågor eller känner dig orolig inför vårt besök?
Tveka inte att höra av dig till vår kundtjänst 0393-785 00 för att komma fram till en lösning som du känner dig trygg med.