Den planerade dagen för att lyfta på toppen på ackumulatortanken var satt till den 25 juni. 

Redan den 24;e juni började förberedelserna med att konstruera kranen som skulle hantera lyftet, vilket i sig krävde ytterligare en kran. Lyftet inleddes klockan 08:00 och en timme senare var det stora lyftet genomfört och tankens topp på plats. 

Nu ska den först säkras ordentligt innan lyftkranarna kan tas bort. Därefter kommer den att fyllas med vatten och slutligen isoleras. Detta arbete beräknas vara slutfört under hösten/vintern 2024.

Ackumulatortanken, som nu är ca 50 meter hög och rymmer ca 8 000 m3 vatten, skall användas för att ta tillvara på spillvärmen från Waggeryd Cells produktion.