Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Planerade Underhåll

Underhåll

- på elnätet

Startdatum:

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten i Rosenberg, Rosendal, Almesäng, Frostås, Älgamo och Appelås med omnejd

Torsdagen den 28 oktober 2021 kl. 10.00-13.00


Kunderna uppmärksammas på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-78500

Avklarade ärenden

Avklarad

- på fjärrvärmenätet i Vaggeryd

Startdatum:

Vaggeryds Energi måste utföra ett akut underhållsarbete på fjärrvärmenätet vid kvarteret Tor i Vaggeryd. Berörda kunder finns på delar av Storgatan, Trägatan, Ödestuguvägen, Narvavägen och Valhallavägen i Vaggeryd och berör både hyresgäster och privata villor.

Måndag 25 oktober mellan 10:00-16:00

Under arbetet kan värme och varmvattenleveransen utebli under hela eller delar av den aviserade tiden.

Upplever du som kund problem med värmeleveransen efter den utsatta tiden skall man upprätta en felanmälan till sin hyresvärd. Du som är villakund anmäler direkt till oss på 0393-785 00