Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Driftstörning

- på elnätet

Startdatum:

08:30

Just nu har vi en driftstörning på elleveransen i Vaggeryd. Felsökning pågår!

08:40

Felorsaken är nu lokaliserat till är en skadad högspänningskabel.

08:42

Arbetet med att göra omkopplingar på elen pågår. Detta för att snabbare kunna erbjuda el via andra vägar till de drabbade kunderna.

09:16

Alla kunder förväntas nu åter ha strömmen tillbaka Upplever du ändå driftproblem med leveransen av ström kontaktar du oss för att upprätta en felanmälan på 0393 -67 86 30

Planerade Underhåll

Underhåll

- Fibern

Startdatum:

Viktigt meddelande!

Under hösten kommer Vaggeryds Energi behöva göra viktiga uppdateringar i fibernätet.

Dessa uppdateringar kan komma att påverka ett fåtal typer av konverterare/mediaomvandlare som efter uppdateringen behöver en omstart.

De som blir drabbade av detta upplever då att de inte har någon bredbandsuppkoppling alls från Vaggeryds Energi.

Vår rekommendation är att du då startar om Vaggeryds Energis konverterare/mediaomvandlare och din egen router.

Enklast gör du detta genom att dra ut båda strömkablarna och väntar ca. 30 sekunder.

Anslut sedan strömkablarna igen. Vänta någon minut och din anslutning bör nu åter starta och fungera som vanligt.

 

Upplever du ändå problem med din bredbandsuppkoppling, efter att ha utfört denna åtgärd, vill vi att du kontaktar VEAB för att upprätta en felanmälan. Gör detta på telefon 0393-678630 eller maila till vaggerydsenergi@vaggeryd.se

 

Vaggeryds Energis TV-utsändningar påverkas inte av dessa uppdateringar.

Avklarade ärenden

Om du upplever problem, kontakta oss för att göra en felanmälan