Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Planerade Underhåll

Just nu har vi inga planerade underhåll

Avklarade ärenden

Avklarad

- på elnätet

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen vara bruten för kunder i

Nässja Torslund, Ekeberg, Nya Gärde och Kullen,

tisdagen den 28 november kl. 10.00-13.00.

Abonnenterna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

s