Har du grönt vatten?

Vaggeryds Energi AB färgar fjärrvärmevattnet grönt för ökad säkerheten i våra fjärrvärmenät och ute i våra kunders fjärrvärmecentraler.

Om Din värmeväxlare läcker kan fjärrvärmevattnet blandas med fastighetens kranvatten. Då kan kranvattnet bli svagt grönfärgat, Färgämnet är helt ofarligt, och missfärgar inte håret eller tvätten.

Syftet med infärgningen är att hitta läckage i värmeväxlare för tappvarmvatten. Den här metoden är sedan flera årtionden vanligt förekommande i Svenska fjärrvärmenät.

Vaggeryd Kommuns Bygg- och miljökontor är informerade om åtgärden.

Livsmedelsverket har godkänt färgämnet Pyranin Adjunct CL som tillsats i fjärrvärmevatten för läckagesökning. Löst i vatten ger Pyranin en flourecerande grön färg.

Om ditt varmvatten färgas grönt behöver din värmeväxlare bytas ut på grund av läckage.

Äger du din fastighet kontaktar du oss eller din rörmontör för åtgärd. Hyr du din bostad kontaktar du din hyresvärd/ vaktmästare eller motsvarade, samma sak gäller om det är din arbetsplats som berörs.

Ser du grönt vatten utomhus är det eventuellt ett läckande fjärrvärmerör i marken.

Vi är tacksamma om du i så fall kontaktar oss på telefon

dagtid 0393-785 00, övrig tid Larmcentralen (LAC) 036-12 36 61.

Mer information om färgämnet samt svar på vanligt förekommande frågor kring färgning av fjärrvärmevatten finns under ”Frågor och svar”.