Den del av gång- och cykelvägen mellan Vaggeryd och Skillingaryd som har varit avstängd sedan februari är nu återigen asfalterad.