Byggnationen av fjärrvärmeledning är nu i full gång på Smedbygatan. Ledningsschaktet är nu framme vid korsningen Smedbygatan och Götarpsvägen. Större delen av Smedbygatan är nu enfilig. Då det är mycket trångt att passera, samt att grävmaskiner och lastbilar skall kunna arbeta i området, är det nu skyltat med genomfartstrafik förbjuden mellan Jönköpingsvägen och Södra Parkvägen.

Arbetet beräknas att pågå fram till juni månad och först då kan vägen åter öppnas upp och barriärer samt skyltning kan plockas bort.

Klicka här för att läsa mer om projektet!