15:10 meddelade Vattenfall på sin hemsida att de har en driftstörning på elen i de Syd Västra delarna av Skillingaryd. El-bortfall drabbar i förlängningen även Vaggeryds energi då vi har en bredbandsstation som försörjer stora delar av Skillingaryds bredbandskunder i det berörda området.

Tack vare en snabb insats så har vi redan efter 20 minuter reservkraft på plats som nu gör att de kunder som inte är berörda av el-bortfallet fortsatt kommer att ha avbrottsfri bredband och TV-leverans från VEAB.