Den 6/10 2022 beslöt Vaggeryds Energi AB och Waggeryd Cell AB att teckna avtal om återvinning av restvärme. Detta avtal innebär att värme som Waggeryd Cell tidigare kylt bort nu kan användas till att värma upp bostäder, lokaler och industrifastigheter via Vaggeryd Energis fjärrvärmenät. Detta avtal minskar koldioxidutsläppen med nästan 5 000 ton per år samtidigt som det minskar behovet av att elda prima bränslen för att värma upp Vaggeryd och Skillingaryd. Projektet är så resurseffektivt att det beviljats stöd från Klimatklivet vilket är statens och EUs program för att stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp. Waggeryd Cell kommer ensamt kunna leverera upp till 70% av värmebehovet i Vaggeryds Energis fjärrvärmenät.

"Bakgrunden till detta projekt har varit att det finns tillgänglig restvärme hos oss på Waggeryd Cell som vi inte kan utnyttja i våra interna processer och som istället kan användas i VEAB’s fjärrvärmenät." -säger Thomas Sandstedt VD för Waggeryd Cell.

"Restvärmen kommer att ersätta de bränslen som vi eldar idag i fjärrvärmenätet och på så sätt öka våra orters resurseffektivitet och kraftigt minska våra koldioxidutsläpp" -säger Rikard Larsson VD för Vaggeryds Energi.

Högt resursutnyttjande

Ökad resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp ligger högt på agendan för både Waggeryd Cell och Vaggeryds Energi. Bolagen är båda överens om vikten av att kunna ta tillvara på varje kWh i dagens energiklimat. Tack vare samarbetet kommer ett högt resursutnyttjande uppnås samtidigt som leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet ökar och den långsiktiga prisutvecklingen på fjärrvärme kan hållas nere. Samarbetet kommer gynna boende och företagare i Vaggeryd och Skillingaryd genom tillgång till en av Sveriges klimatsmartaste uppvärmningslösningar till ett konkurrenskraftigt pris.