Energibranschens nya allmänna avtalsvillkor from 2023-09-01

Vaggeryds Energi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor när det gäller leverans av fjärrvärme. Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett förslag till revideringar av dessa allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser för såväl enskilda konsumenter som för näringsidkare. De nya villkoren för respektive kundtyp börja gälla 2023-09-01 och finns i sin helhet publicerade på Vaggeryds Energis hemsida under Fjärrvärme/Dokument.