Vaggeryds Energis stamledning för fjärrvärme är nu färdig på Södra Stigamo. Arbetet startade under våren 2021 och har tagit nästan 14 månader att färdigställa. Ledningen kan nu ansluta alla kunder i området och hittills har samtliga kunder som etablerat sig där valt Vaggeryds Energi som värmeleverantör.

Stamledning består av totalt 7 500 meter rör med en diameter av 200 millimeter. När alla företag har etablerat sig beräknas ledningen kunna leverera hela 18 000 MWh fjärrvärme, vilket ungefär motsvarar en uppvärmningen av 1 200 normalstora villor.

Det är utförts ca 650 svets- och muffskarvar, vilket medfört totalt 450 meter stålsvetsning och 900 meter muffsvetsning.

För att fylla ledningen gick det åt hela 230 000 liter vatten.