Nu har arbetet med att bygga stamledningen för fjärrvärme på Stigamo startat. Ledningen skall kunna försörja alla etableringar i området med värme. Arbetet börjar längst upp i den norra delen av området och kommer att gå genom hela området ner till den södra delen mot riksväg 30. Hela den färdiga ledningen kommer att bli ca. 3,5 km lång och beräknas vara helt klar under 2023.