Enlig beräkningarna skall byggnationen av ny fjärrvärmeledning nå Smedbygatan i Vaggeryd under måndagen den 20 mars. Det kommer sedan att bli mycket trångt i området och man måste tillfälligt göra en del av bilvägen enfilig. På grund av detta kommer det ej vara möjligt för genomfartstrafik mellan Södra Parkvägen och Jönköpingsvägen. Gång och cykeltrafik kommer fortsatt kunna ta sig igenom området både norr- och söderut samt till och från Södra Park. Arbetet på sträckan beräknas vara klart i början av juni.

Du finner mer information om projektet här!

Bilden nedan visar den nya fjärrvärmeledningen som nu är framme vid det gamla reningsverket i Vaggeryd.