Då Vaggeryds energis inköpspriser på Södra Stigamo justeras först den 23:februari väljer vi att inte justera taxorna på Stigamområdet från den 1 januari som tidigare meddelat utan skjuter upp förändringen till den 23:e februari 2024.

Se mer information fjärrvärme Stigamo

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens § 17-26