Enl styrelsebeslut i september 2023 justeras taxan på Stigamo för fjärrvärmekunder fr.o.m. 2024-01-01.

Se mer information fjärrvärme Stigamo

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens § 17-26