Tidigt på måndagsmorgonen kom så den första leveransen av biobränsle till det nya fjärrvärmeverket i Götafors. Bränslet är tänkt att användas till de stundande proveldningarna i de nya pannorna. Om allt går enligt planerna så är den nya anläggningen i skarp produktion under andra kvartalet 2024.