I början av maj fick många av våra kunder en lägre elnätsfaktura, då vi gjorde avdrag för regeringens beslutade elpriskompensation för månaderna december 2021, januari och februari 2022. Nu har det kommit beslut på att även hög elförbrukning i mars månad ska kompenseras, för kunder i SE3 och SE4.

Vad innebär detta för mig?

Är det även aktuellt för dig att få ersättning även för mars, så kommer även detta krediteras på samma sätt som ovan. På regeringens hemsida kan du läsa mer om villkoren som gäller för att få statlig elpriskompensation.  

Frågor och svar elpriskompensation - Regeringen.se

Elpriskompensation för mars månad kan inledas - Regeringen.se