Energiskatten på elektrisk kraft räknas upp med 3,2 öre/kWh för 2023, vilket innebär att energiskattenivån uppgår till 39,2 öre/kWh, inklusive moms 49,0 öre/kWh.