Svenska kraftnät ansvarar för att ta fram modellen för utbetalning av det elprisstöd regeringen beslutat om. Hushåll och företag i elområde 3 och 4 kommer att kunna ta del av stödet och utbetalningen ska hanteras av Försäkringskassan. Svenska kraftnät har nu samlat information på sin hemsida.

-Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida