Styrelsen beslutade att från 2024-09-01 höja priset på fjärrvärme som levereras i Vaggeryd och Skillingaryds näten samt nätet vid travbanan i Vaggeryd med 3,5%. Höjningen innebär att bolaget endast inflationsjusterar fjärrvärmepriset.