Från 31 december 2022 höjs fjärrvärmetaxan i södra Stigamo med i snitt 14%.

På grund av stigande energipriser och osäkerheter i omvärlden har våra kostnaden för insatsvaror till fjärrvärmeproduktionen ökat kraftigt. Höjning av fjärrvärmetaxan görs för att klara denna kostnadsökning.

Med anledning av ändringen i avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens § 17-26