Från 1 september 2023 höjs fjärrvärmetaxan i Vaggeryd och Skillingaryd med i snitt 19%.

VD, Rikard Larsson informerar:

Styrelsen i Vaggeryds Energi fattade den 20/6 2023 beslut om en höjning av fjärrvärmetaxan med 19% för samtliga kunder i våra fjärrvärmenät i Vaggeryd och Skillingaryd.  

Det är tråkigt att behöva genomföra denna kraftiga höjning av fjärrvärmepriset men ett flertal negativa omvärldsfaktorer gör att vi tyvärr inte har något annat val.  

Höjningen beror på följande faktorer:  

  • Rysslands anfallskrig mot Ukraina gör att allt det biobränsle och den gas som Ryssland tidigare exporterat nu inte är tillgängligt på bränslemarknaden. 
  • På grund av minskat utbud av bränsle har priserna på Biobränsle gått upp med över 100% sedan 2021 
  • Inflationen i samhället har gjort att övriga kostnader i verksamheten ökar med ca 15% sedan 2021.  

 

Bränsle är lite mer än hälften av våra kostnader för att producera fjärrvärme, så trots att vi höjer priserna med 19% kompenserar det inte för hela den ökning av bränslepriserna som bolaget har drabbats av. Vi kommer under eldningssäsongen 2023/2024 inte tjäna några pengar på de värmeleveranser bolaget säljer i Vaggeryd och Skillingaryd, utan kommer gå med förlust. Vi väljer att agera så för att vi vill vara en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och för att vi vill främja användandet av fjärrvärme som är den i särklass klimatsmartaste uppvärmningsformen för villor, fastigheter och offentliga byggnader.

 

Vi hoppas på er förståelse och önskar er en skön sommar.  

 

Rikard Larsson  

VD, Vaggeryds Energi AB