From 2022-11-01 upphör utsändningen av de digitala kanalerna SVT1, SVT2 och TV4 som låg på kanalplats 31, 32, 34, 51 och 52, istället hänvisar vi till HD-sändningen av dessa kanaler som ligger på kanalplats 1, 2 och 4