Arbetet med ny fjärrvärmeledning fortsätter enligt röd markering.

Mellan 20 februari till 30 april kommer ledningsarbetet till den gröna linjen på kartan. Cyklister och gångtrafikanter kommer då att ledas upp på Jönköpingsvägen längs med den gula linjen. Hastigheten blir nedsatt längs hela den gula sträckan med fasta skyltar och farthinder. Även barriärer ställs ut som skydd.

Då vägbanan blir smal är rekommendationen är att om möjligt välja annan väg under denna perioden.

Projektet har beviljats stöd från Klimatklivet vilket är statens och EUs program för att stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp.